‘n Omgee Gemeente Gesalf vir Genesing en Bevryding

Om mense hulle identiteit in Christus te laat ontdek omdat Christus hulle vrygemaak het om werklik in oorwinning te kan lewe tot eer van God.

Ons is ‘n vernuwende omgee gemeente met ‘n visie om genesing en bevryding te bring aan ‘n stukkende en sondegevalle wêreld.

Ons streef na ‘n geloofsvisie of droom om soos volg te lyk:

‘n Bybelgetroue-gemeente waar elke lidmaat, oral en altyd, Geesvervuld vir die Here lewe en Sondae bymekaar kom vir Feestelike aanbidding en toerusting in die suiwer Bybelse leer.

‘n Genesende- en Bevrydende-gemeente waar die kultuur geskep work om as Geesvervulde en toegeruste Christene genesing en bevryding te bring aan mense wat siek is, wat vasgevang is in leuens, sondes en verkeerde gewoontes.

‘n Omgee-gemeente waar Christene sewe dae van die week in daadwerklike liefde met mekaar kontak het en veral in liefdevolle meelewing en diensbaarheid met mekaar handevat in selgroepe en diensgroepe.

 

Onlangse Artikels

Hervorming: Wat het dit gebring?
|

Tradisioneel herdenk ons die Hervorming op die laaste sondag van Oktober.  Op Hervormingsondag 1940 bespreek  Beyers Naudé die invloed wat die Hervorming gehad het op die gebruik van die Woord; die lewe van... Lees Meer

Gebed: Voor die Verkiesing
|

Maandag 1 Aug 2016 17:00 – 19:00 Daar sal DV Maandagaand ‘n byeenkoms onder leiding van Ds Stephan Briel en Gerhard Botha by ons kerkgebou wees waarheen die omliggende gemeentes, skole en alle... Lees Meer

Geskiedenis van Bergbron Gemeente
|

Die Gereformeerde kerk Johannesburg-Wes Die Gereformeerde Kerk Johannesburg-Wes was ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in, soos die naam aandui, die weste van die Goudstad met sy kerkgebou in die voorstad... Lees Meer