Sondag 23 Junie 2024 Stephan Briel

Lees: Joh 15: 1-8 en Mat 25: 14-30.  Fokus: Mat 25: 21, 23.  God verwag van sy kerk om beide getrou en vrugbaar te wees.  Die twee goeie slawe was getrou in vrugbaarheid want God verwag beide getrouheid en vrugbaarheid. So sien … Lees Meer

Sondag 16 Junie 2024 Stephan Briel

Lees: Mat 25: 14-30.  Fokus: Mat 25: 23-25.  Bybelse Rentmeesterskap (Deel 2).  Omdat God in Christus die Gewer van alle goeie gawes is, behels rentmeesterskap die volgende:  God hou ons verantwoordbaar vir die bestuur en aanwending van alles wat Hy aan ons … Lees Meer

Sondag 6 Junie 2024 Christiaan Mulder

Lees: Numeri 13 en 14 Fokus: Numeri 14:1 – 4 Vrees & God se plan vir elkeen van ons

Sondag 2 Junie 2024 Stephan Briel

Lees: Psalm 139.  Wie God is, laat jou na Hom toe vlug!  Net soos wat God se alwetendheid aanvanklik verwondering meebring vir die gelowige Psalmdigter, maar dan geleidelik plek maak vir verskrikking en benoudheid – ondergaan ons dieselfde gevoelens as ons … Lees Meer

Sondag 26 Mei 2024 Stephan Briel

Lees: Psalm 141 en Op 8: 1-5.  Fokus: Psalm 141: 1, 2.  Die krag en betekenis van opheffing van hande in gebed. Beproewing bring ook groot geloofsversoekings! En om hierdie versoekings te oorkom, vind Dawid sy krag daarin om met uitgestrekte hande … Lees Meer

Sondag 12 Mei 2024 Stephan Briel

Lees: Mat 25: 14-30 (AFR53).  Fokus: Mat 25: 23-25.  Bybelse Rentmeesterskap.  ‘n Skeefgetrekte beeld van God en rentmeesterskap lei daartoe dat lidmate hulle talente begrawe en onbetrokke is in God se koninkryk – want hulle is bang.  Vrees om handel te dryf … Lees Meer

Donderdag 9 Mei 2024 Wayne Hoedemaker

Ascension Day Matters Lees: Joh: 15:18 – Joh: 16:16

Sondag 5 Mei 2024 Stephan Briel

Lees: Mat 6: 19-34 en Ef 2: 8-10.  Fokus: Ef 2: 10.  God se voorsiening!  Ons hantering van geld wys duidelik wat ons begrip van rentmeesterskap is. Geld is nie boos nie, maar ‘n liefde vir geld (1Tim 6: 10).  Tov die voorsiening in … Lees Meer

Sondag 28 April 2024 Stephan Briel

Lees: Ef 2:1-10.  Fokus: Ef 2:10.  Ons is God se kunswerk vir sy visie met ons.  God beskou ons nou alreeds as sy meesterlike kunswerk in Jesus. Ons is sy kragtige en kreatiewe skeppingswerk.  God het ‘n spesifieke visie (plan en doel) … Lees Meer

Sondag 24 April 2024 Stephan Briel

Lees: Jes 60:1-3 en 1 Joh 1:1 – 2:2.  Fokus: 1 Joh 1:6-7.  Die magtige teenwoordigheid van die Here het lig gebring(deel 2). God is in die lig en al sy optrede teenoor ons spreek van liefde.  God se liefde verander jou … Lees Meer

1 2 3 4 29