Home » preke » Sondag 10 April 2022 Stephan Briel

Sondag 10 April 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Joh 19:28-37.
Fokus: Joh 19:28-29.

Die vyfde kruiswoord: As beloofde Messias was Jesus volledig God en mens aan die kruis.

Met die vyfde kruiswoord “Ek is dors”, word Jesus se menslikheid beklemtoon. Hoekom was Jesus se mensheid so belangrik? Omdat dit ‘n vereiste is om volmaak versoening te doen vir ons mense se sondes. Dat die Verlosser ‘n ware mens moet wees, is ‘n heilige moet. Dit is trouens die mens wat gesondig het. Daarom moet die Verlosser wat vir ons sondes kan betaal ook ‘n mens wees. Die enigste verskil tussen Hom en ons moet wees dat Hy geen sonde moet hê nie (Heb 7:26,27). Dit is vanself sprekend. Net soos iemand wat self bankrot is ander mense nie van hulle bankrotskap kan red nie, so kan iemand wat self skuldig staan omdat hy ‘n sondaar is, ander nie van hulle sondes verlos nie.
Maar die Verlosser moet ook waarlik God wees. Geen mens, ook nie ‘n sondelose mens, se krag en uithouvermoë is voldoende om God se straf op die sonde te kan dra en die vlamme van sy toorn oor die sonde te blus nie. Daarom moes ons Verlosser ook waarlik God wees aan die kruis sodat sy goddelike natuur sy menslike natuur kan versterk om God se straf en toorn op ons sondes te kan dra.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat is die vereistes waaraan Jesus moes voldoen as Messias?
  • Het Jesus as mens enige erfsonde gehad?
  • Hoe kan ons effektiewe fonteine van lewende water wees in hierdie sonde-gevalle wêreld? (vgl Joh 7:37-39)