Home » preke » Sondag 12 Mei 2024 Stephan Briel

Sondag 12 Mei 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Mat 25: 14-30 (AFR53). 

Fokus: Mat 25: 23-25. 

Bybelse Rentmeesterskap. 

  • ‘n Skeefgetrekte beeld van God en rentmeesterskap lei daartoe dat lidmate hulle talente begrawe en onbetrokke is in God se koninkryk – want hulle is bang. 
  • Vrees om handel te dryf in God se koninkryk met my talente is baie keer eintlik teken dat liefde vir God by my ontbreek en dat ek maar net probeer om my eie lewe te red. 
  • Die kruis van Christus is die antwoord op ‘n verkeerde Godsbeeld en die openbaring van wie God werklik is. 

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Is rentmeesterskap gelyk aan kerklikebydraes? Verduidelik. 
  • Watter invloed het ‘n skewe beeld van God op lidmate en hoekom? 
  • <liWie is God werklik in Christus? Kan jy onbetrokke en passief bly as jy God reg ken en liefhet?