Home » preke » Sondag 14 Mei 2023 Stephan Briel

Sondag 14 Mei 2023 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Jes 6:1-13. 
Fokus: Jes 6:1-8. 

Die Here se heerlikheid en almag verander ons!

God se almag en heerlikheid is so oorweldigend dat dit jou totaal verander dat jy Hom wil dien in nederige afhanklikheid. Omdat God so almagtig en glorieryk is, is daar niks beter as om Hom te aanbid en te dien nie. 

Vra God om sy almag en heerlikheid in Christus aan jou te openbaar en verhoog Hom as die Here van jou lewe. 

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens

  • Hoekom is daar baie keer min of geen lewens wat verander in die kerk nie? 
  • Hoekom sien ons nie die heerlikheid en almag van God nie? 
  • Het jy al ‘n “power-encounter” (bonatuurlike ontmoeting) met God gehad?