Home » preke » Sondag 2 Junie 2024 Stephan Briel

Sondag 2 Junie 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Psalm 139. 

Wie God is, laat jou na Hom toe vlug! 

Net soos wat God se alwetendheid aanvanklik verwondering meebring vir die gelowige Psalmdigter, maar dan geleidelik plek maak vir verskrikking en benoudheid – ondergaan ons dieselfde gevoelens as ons met die alwetende God te doen kry. Waarom? Omdat ons nie geken wil wees nie, nie regtig nie. Ons diepste behoefte is om aanvaar te word, bemin te word. 

In Christus verander die vrees egter in troos! Die besef groei dat dit nie nodig is om te vlug nie. Ons is van God. Ons is syne. Van die moederskoot af is ons sy maaksel. Hoekom sou ons ons skaam? Hoekom sou ons vrees? Ons hoef niks vir Hom te verberg nie. 

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoekom maak die Here se alwetendheid ons baie keer benoud? 
  • Hoe verander ons vrees vir God se alwetendheid, alomteenwoordigheid en almagtigheid; in troos? 
  • Wat doen die Heilige Gees skeppend in my lewe?