Home » preke » Sondag 2 Oktober 2022 Stepan Briel

Sondag 2 Oktober 2022 Stepan Briel

posted in: preke

Lees: 2 Kor 3:12 – 4:15.

Fokus: 2 Kor 4:4- 6.

Christus is die openbaring van God se heerlikheid in ons.

  • Ons is draers van God se heerlikheid (vers 6).
  • Bedekking van God se heerlikheid in ons (vers 5).

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoe word ons draers van God se heerlikheid?
  • Hoe word God se heerlikheid in ons bedek?
  • Ons vra om verskoning vir die kwaliteit, daar was onbeplande kragonderbrekings