Home » preke » Sondag 23 April 2023 Stephan Briel

Sondag 23 April 2023 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Gen 2:25-3:21 en Eks 28:1-6.
Fokus: Gen 2:25, 3:21.

God bedek ons skaamte met ‘n koninklike priesterkleed.

Die velle van diere het Adam en Eva se naaktheid bedek (Gen 3:21), maar het hulle nie gereinig nie en dit het ook nie skoonheid verskaf nie. Die priesters se klere het reiniging veronderstel en het die draers afgesonder en geheilig vir God (Eks 28:1-6).

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat beteken dit dat Adam en Eva se oë na die sondeval oopgegaan het?
  • Waaraan herinner velklere die draers aan?
  • Beskryf God se “makeover” van velklere na priesterlike kleed.
  • Wat is die relevansie van die priesterlike klere vir ons vandag?
  • Hoe vernietig Christus se koninklike priesterkleed skaamte in jou lewe?