Home » preke » Sondag 24 Maart 2024 Stephan Briel

Sondag 24 Maart 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Joh 12: 12-19. 

Fokus: Joh 12: 13-15. 

Kenmerke van ‘n ware geloof in Jesus as die Christus. 

 • Ware geloof is Christus-gesentreerd en nie self-gesentreerd nie. 
 • Ware geloof kom deur ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus. 
 • Ware geloof word nie gekeer deur jou persoonlike beproewinge en krisisse nie. 
 • Ware geloof is vertroue dat Jesus Christus die mag het om sy koninkryk selfs deur kruisdra te laat kom. 
 • Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoe het die skare se gesindheid teenoor Jesus verander vanaf sy intog in Jerusalem tot met sy verhoor? Wat was die rede hiervoor? 
  • Hoe het die dissipels se gesindheid verander met Jesus se verhoor en kruisiging? 
  • Die feit dat Jesus Jerusalem op ‘n donkievul binnegegaan het, en nie op ‘n oorlogsperd nie, is ‘n aanduiding van die nederigheid en sagmoedigheid (v 5) van Jesus se Messiasskap. Wat beteken dit en wat is ‘n noodwendige gevolg van Jesus se sagmoedigheid?