Home » preke » Sondag 8 Augustus 2020 Stephan Briel

Sondag 8 Augustus 2020 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Gen 11:1-9 en Joh 17:11, 20-23.
Fokus: Gen 11:6,7 (1953 Vertaling).

Vereistes vir God se bonatuurlike werking deur ons.

  • Vir die mense van Babel sal niks meer onmoontlik wees nie want (1) hulle was eensgesind, (2) hulle het ‘n gesamentlike doel gehad, (3) hulle het goeie kommunikasie tussen mekaar gehad (Gen 11:6).
  • Daar het nog egter een saak vir hulle kortgekom om suksesvol te wees: God se wil. Hulle eenheid en gesamentlike doel was teen God se wil.
  • God gryp in en ontwrig een van die vereistes om as groep suksesvol te wees: Hy ontwrig hulle kommunikasiesisteem (Gen 11: 7).
  • God se wil loop uit op die nageslag van Sem uit wie later Jesus Christus gebore word, want dit is God se wil dat ons in Jesus Christus ons eenheid sal vind (Joh 17:23).

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat ontbreek dalk in ons gemeente, jou selgroep, jou gesin, jou huwelik, om suksesvol te kan funksioneer? (Gen 11:6)
  • Noem voorbeelde hoe die duiwel kommunikasie ontwrig tussen gelowiges.
  • Hoe is ware eenheid moontlik?