Home » preke » Sondag 11 September 2022 Stephan Briel

Sondag 11 September 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: 2 Kor 3:4-11 en 2 Kor 4:1-7 (OAV).

Fokus: 2 Kor 4:2.

Verwerp die verborge dinge van skaamte deur die waarheid in Christus.

 • God wil ons verander van heerlikheid tot heerlikheid (2 Kor 3:18) maar skaamte staan in die pad.
 • Beskaming sê vir jou jy is foutief in jou wese, jou bestaan is ‘n fout, jy het dit maar net nie wat nodig is in jou omstandighede nie.
 • Skaamte word op jou geplaas deur onverwagse woede uitbarstings van mense in gesagsposisies oor jou.
 • Skaamte laat jou op jouself, die erdekruik (verse 5,7), fokus.
 • Paulus noem 2 maniere waardeur ons ons skaamte probeer verberg: geslepe kundigheid en vervalsing van die Woord van God.
 • Hierdie maniere waarmee ons ons skaamte probeer verberg, moet ons verwerp deur “die waarheid aan die lig te bring…”
 • Die Heilige Gees laat ons in elke omstandighede fokus op die waarheid in Christus en bring so vir ons bevryding van skaamte.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

 • Hoe blokkeer skaamte God se heerlikheid in jou lewe?
 • Op watter gebied van jou lewe voel jy waardeloos en hopeloos?
 • Op watter maniere probeer jy skaamte in jou lewe verberg? Wat doen jy om goed te lyk en te voel voor mense?
 • Wat is vir jou waar in Christus ivm ‘n spesifieke skaamte in jou lewe?