Home » preke » Sondag 4 September 2022 Stephan Briel

Sondag 4 September 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Rom 9:30 – 10:4.
Fokus: Rom 9:32, 33 (1953 AV).

Glo in Jesus Christus teen beskaamdheid.

  • God se manier van regverdiging in Christus het die Jode beskaamd gelaat omdat hulle staat gemaak het op hulle eie wettiese prestasies.
  • Verskil tussen skuld en beskaamdheid: skuld dui op foutiewe dade en beskaamdheid dui op foutief wees in jou wese.
  • Satan gebruik veral die volgende leuen om beskaamdheid op ons te plaas: Jou dade bepaal jou identiteit.
  • Die waarheid in God se koninkryk: Jy + Christus = ‘n heel mens met ‘n gelukkige en sinvolle lewe.
  • Christus het al ons beskaamdheid op Hom geneem en daarvoor versoening gedoen aan die kruis.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Verduidelik die verskil tussen beskaamdheid en skuld.
  • Word jou identiteit (wie jy is) bepaal deur wat jy doen, of word wat jy doen bepaal deur wie jy is?
  • Hoe bevry Christus ons van beskaamdheid?