Home » preke » Sondag 13 Februarie 2022 Stepan Briel

Sondag 13 Februarie 2022 Stepan Briel

posted in: preke

Lees: Eks 33:7-17. Fokus: Eks 33:11.

Nader tot God!

  • Die volk Israel het hulle verhouding met God gebou op Moses wat vir hulle intree (v 10).
  • Josua het elke dag in die tent van ontmoeting met God in ‘n intiem persoonlike verhoudingverkeer en God se liefde en vrede ontvang (v 11).
  • Josua wat self ‘n intiem persoonlike verhouding met God gehad het, is geskik om God se belofteste ontvang en lei later die volgende generasie die beloofde land binne.
  • God wil ons in ‘n persoonlike verhouding met Hom leer om vrede te hê, te midde van storms.
  • Wees die arend wie God jou geskape het om te wees (Jes 40:29-31).

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat was die verskil tussen Josua en oor die algemeen die res van die volk Israel se verhouding met God?
  • Wanneer is ons geskik om God se beloftes te ontvang?
  • Hoe moet ons die storms van die lewe hanteer?