Home » preke » Sondag 22 Februarie 2022 Stephan Briel

Sondag 22 Februarie 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Jes 61:1-11 en Luk 4:16-21.
Fokus: Jes 61:1-3 (OAV).

Bergbron visie: Gesalf vir bevryding!

  • Vestings is die hoof oorsaak dat Christene so verslae lewe (2 Kor 10:4). ‘n Vesting is wat jy gebruikom ‘n persoonlike en valse oortuiging, ideë of opinie te versterk of te verdedig teenoor opposisievan buite.
  • ‘n Gewonde siel rig vestings op om leuens (wat gebore is uit traumatiese ervarings) te beskerm,maar terselfdertyd hou hierdie vestings God se waarheid buite.
  • Hierdie vestings kon jou dalk gehelp het in die verlede om verskriklike omstandighede te oorleef.Maar dieselfde vestings bied toegang tot jou lewe aan die bose.
  • As gelowiges moet ons begin om ons gebroke harte (ons gebroke wil, gedagtes en emosies) teverbind aan die wil, gedagtes en waarheid van Jesus Christus (Joh 8:32,36).
  • Wanneer jy jou verbind aan Christus – begin ou valse denkpatrone, gesindhede en oortuigingewyk.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat word bedoel met vestings in gelowiges se lewens? (2 Kor 10:4)
  • Hoe ontstaan vestings in ons lewens?
  • Wat is die gevolge van vestings in ons lewens?
  • Wat word bedoel met die volgende vestings: agterdog, onafhanklikheid, onvergewingsgesindheid,manipulasie, genotsugtigheid en vrees.
  • Wat is die eerste stap wat ons kan neem om bevry te word van vestings? (Jes 61:1 en Joh 8:32,36)