Home » preke » Sondag 14 November 2011 Stephan Briel

Sondag 14 November 2011 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Mat 6:24-34 en Spreuke 28:18-22. Fokus: Spreuke 28:20.

‘n Betroubare man is baie voorspoedig.

 • Die Spreukeskrywer (28:20) beskryf ‘n persoon wat deur ‘n gees van Mammon beheer word, as volg: “Een wat gou ryk wil word, sal sy straf kry.”
 • Geld is nie boos nie, maar ‘n liefde vir geld (1Tim 6: 10).
 • Mammon (liefde vir geld) probeer ons byvoorbeeld wysmaak dat die hoeveelheid geld wat menshet, die graad van jou geluk bepaal.
 • Tov die voorsiening in ons behoeftes, leer Jesus spesifiek teen die ideë van saai en maai (vgl Mat6:26).
 • Mossie-geloof: God sal uit genade en liefde die nodige middele voorsien om sy visie vir jou (jouskeppingsdoel) te bereik.
 • As mense betroubaar is met wat God hulle gee (uitleef van skeppingsdoel), is hulle voorspoedig engeseënd (Spreuke 28:20a).
 • Geld volg gewoonlik visie.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

 • Gee ‘n beskrywing van iemand wat beheer word deur ‘n gees van Mammon.
 • Wat word bedoel met “Mossie-geloof”?
 • Wat is die bepalende faktor vir God se voorsiening in ons behoeftes?
 • Beskryf “’n Betroubare man” in Spreuke 28:20.