Home » preke » Sondag 18 Februarie 2024 Stephan Briel

Sondag 18 Februarie 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: 1 Pet 1:22 – 1 Pet 2:10 (AFR83).

Fokus: 1 Pet 2:4,5,9.

Die lewende kerk (deel 2).

<ul.

 • Die diepste geheim van lewe in die kerk is: Ons moet na Jesus toe gaan. Hy maak lewend!
 • Gelowiges is nie alleen stene nie, maar ook priesters wat dankoffers oor hulle verlossing in Christus bring vir God.
 • As jy jou gawes gebruik in diens van God om Jesus aan die wêreld bekend te maak – dan bring jy ‘n dankoffer aan God.
 • Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoe word die kerk lewendig?
  • Wat veroorsaak doodsheid in die kerk?
  • Wat behels die “geestelike offers” wat ons bring as lewende kerk? (vgl 1 Pet 2: 9 en Rom 12: 1-8)
  • Wat maak ons dankoffers vir God welgevallig?