Home » preke » Sondag 3 Maart 2024 Stephan Briel

Sondag 3 Maart 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Ef 4:1-16 (AFR83).

Fokus: Ef 4:11,12.

Christus gee “gawes” om ons toe te rus vir ons dienswerk.

God laat sy kerk groei as dit gesond is, soos met ons kinders. As ons kinders gesond is, groei hulle van nature soos God dit laat gebeur – dieselfde ook met die kerk as lewende liggaam van Christus. Maar as die kerk as die liggaam van Christus siek is, dan sal God dit nie laat groei nie en stadig aan sterf. Die taak van die leiers in die gemeente, die ouderlinge, is om die groei beperkende siektes in die gemeente te identifiseer en te verwyder sodat die natuurlike en normale groei van God kan plaasvind.

Die vraag is: Wat dryf die gemeente?

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat is gelowiges se “groot dienswerk” vir die opbou van die liggaam van Christus?
  • Hoe wyk leiers (predikante en ouderlinge) af van hulle primêre roeping in die gemeente?
  • Wat dryf die gemeente?