Home » preke » Sondag 20 November 2022 Stephan Briel

Sondag 20 November 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Kol 2:6-15.
Fokus: Kol 2:13.

Die lewe vanuit Christus se vergifnis!

  • In ‘n geestelike dooie en verrottende toestand het God ons liefgehad en aanvaar.
  • Christus het aan die kruis alles vernietig en vir goed weggeneem wat nog tussen ons en God gestaan het, sodat ons nou geestelik kan lewe in ‘n intiem persoonlike verhouding met God.
  • Die alles van God verskil van jou alles en my alles.
  • Omdat God in die perfekte hede bestaan, ken Hy al jou sondes nog voordat jy dit gepleeg het inhierdie dimensie van tyd en ruimte.
  • My kindskap hang nie van my optrede af nie, maar is ge-anker in die volmaakte bloed vanChristus.
  • Ek kan myself en ander nou ook aanvaar deur die bloed van Jesus! Alles is gegrond op die bloedvan Jesus!

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoekom aanvaar en het God ons lief?
  • Wat is die verskil tussen God se alles en ons alles?
  • Wat beteken dit dat God in die perfekte hede bestaan en nie gebonde is aan tyd en ruimte nie?
  • Wat beteken dit as ek altyd probleme het met die mense rondom my?