Home » preke » Sondag 13 November 2022 Stephan Briel

Sondag 13 November 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Kol 2:6-15.
Fokus: Kol 2:14.

Christus het die skuldbewys teen ons tot niet gemaak.

  • Ware skuld het niks te doen met skuldige gevoelens nie.
  • Elke persoon na die sondeval word gebore met ‘n “skuldbewys met sy eise.”
  • Menslike strategieë wat nie werk om van ons skuld ontslae te raak nie: Regverdigmaking deurgoeie werke; of godsdienstige agtergrond; of vergelyking.
  • God se oplossing vir ons skuld: Christus skryf met sy bloed “Ten volle betaal”, oor elkeen van onswat in Hom glo se “skuldbewys met sy eise.”

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Lewe jy uit God se genade of word jou lewe gedryf deur skuldgevoelens?
  • Was jy al skuldig sonder om skuldig te voel? (Gee voorbeelde)
  • Verduidelik die enigste oplossing hoe om van skuld voor God ontslae te raak.