Home » preke » Sondag 6 November 2022 Stephan Briel

Sondag 6 November 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Luk 15: 1-3, 11-32.
Fokus: Luk 15: 28-30.

God se liefde en aanvaarding is alleen uit genade in Christus.

  • Die oudste seun het ‘n wettiese verhouding met sy pa.
  • Die oudste seun koester wrokke teenoor sy jonger broer.
  • Die oudste seun was heeltemal onbewus van wie hy was en wat hy alles besit as kind van sy pa.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Het God se liefde en aanvaarding iets te doen met ons werke? Dit is alleen uit _____ in Christus.
  • Wat is baie keer die rede vir ‘n gebrek aan besorgdheid oor mense en ‘n traak-my-nie-agtigheid?
  • Wat verhinder jou dalk om uit te reik na sondaars en sosiaal verstotenes?