Home » preke » Sondag 30 Oktober 2022 Stephan Briel

Sondag 30 Oktober 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Luk 15:1-3,11-32.
Fokus: Luk 15:23-24.

Feesvierende God!

  • Alreeds in die OT het God Homself geopenbaar as ‘n God wat hou van feesvier en gedien word deur feeste.
  • Jesus se eerste wonderwerk was ook by ‘n bruilofsfees.
  • God is ‘n feesvierende God vir al die regte redes.
  • Keer terug met jou sondige lewe na God die Vader en word so ‘n genooide gas van die bruilofsmaal van dieLam.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis?
  • Watter leuen probeer Satan versprei aangaande God se karakter?
  • Wat verskaf uitbundige vreugde aan God die Vader?