Home » preke » Sondag 23 Oktober 2022 Stephan Briel

Sondag 23 Oktober 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Luk 15:1-3,11-32.
Fokus: Luk 15:20-22.

God se liefde in Christus vir sondaars en verstotenes.

  • God gee ons die vryheid om soms te misluk.
  • God is voortdurend op die uitkyk wanneer keer ons terug na Hom.
  • God verwyt nie maar is vol vreugde wanneer ons terugkeer na Hom.
  • Kindskap word dadelik herstel as ons terugkeer na God.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis?
  • Beskryf God die Vader se hart teenoor sondaars en verstotenes.
  • Op watter wyse word die jonger seun se posisie herstel in sy vader se huis?