Home » preke » Sondag 22 Mei 2022 Stephan Briel

Sondag 22 Mei 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Rigters 11:1-12 en 28-40.
Fokus: Rigters 11:29.

Oorkoming van struikelblokke in jou verlede.

  • Jefta het met verskriklike verwerping en skaamte groot geword. Hierdie ervaring het Jefta geleer om ‘n geharde vegter en leier te word.
  • God gebruik al die swaarkry in jou lewe om jou te vorm vir dit wat Hy vir jou beplan het.
  • Jefta het die tyd van vernedering en verwerping gebruik om sy krygskuns te ontwikkel asook omhomself te verdiep in die Bybel van sy tyd.
  • Elke keer in die OT as die Gees van die Here op ‘n persoon gekom het, het hulle ‘n beslissendeoorwinning behaal oor die vyand.
  • Die Gees van die Here is die versekering dat sy beloftes waar is vir ons lewens.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoe het Jefta die struikelblokke in sy verlede oorkom?
  • Wat is die betekenis dat “die Gees van die Here op Jefta gekom” het?
  • Hoekom het Jefta ‘n verdere gelofte teenoor die Here afgelê?