Home » preke » Sondag 15 Mei 2022 Nico van der Walt

Sondag 15 Mei 2022 Nico van der Walt

posted in: preke

Preekteks: Joh 1:12-13; 3:3-7

Tema/Titel: Wat op aarde is ’n Christen?

Hoofpunt: Reddende, ervaarbare en waarneembare Christenskap begin met die wedergeboorte. Wat kan ons hieroor uit ons twee teksgedeeltes leer?