Home » preke » Sondag 8 Mei 2022 Stephan Briel

Sondag 8 Mei 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Gen 3:1-6 en Joh 2:12-17.
Fokus: 1 Joh 2:16 (1953 AV).

Oorwinning van Satan se drievoudige versoekings.

  • Die begeerlikheid van die vlees teer op al ons fisiese liggaamlike behoeftes (voedsel, kleding, seksuele behoeftes, ens) en die vervulling daarvan in die wêreld.
  • Die begeerlikheid van die oë se aantrekkingskrag is gerig op eiebelang en voordeel (gierigheid) en beproef die Woord van God.
  • Die grootsheid van die lewe beklemtoon selfverheffing en selfverheerliking.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat bedoel Johannes met wêreldse dinge?
  • Hoe het die eerste Adam en sy vrou Eva ellendig misluk agv Satan se drievoudige versoekings?
  • Hoe het die laaste Adam, Jesus Christus, Satan se drievoudige versoekings met die grootstewelslae oorwin?