Home » preke » Sondag 24 April 2024 Stephan Briel

Sondag 24 April 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Jes 60:1-3 en 1 Joh 1:1 – 2:2. 

Fokus: 1 Joh 1:6-7. 

Die magtige teenwoordigheid van die Here het lig gebring(deel 2).

  • God is in die lig en al sy optrede teenoor ons spreek van liefde. 
  • God se liefde verander jou sodat jy nie meer sonde wil doen nie – want sonde is dade sonder liefde vir God. 
  • Ons verhouding of gemeenskap met God kan getoets word aan ons gemeenskap met mekaar.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoe is die profesie van Jes 60 op 3 vlakke vervul? 
  • Hoe is gemeenskap met God moontlik? 
  • Hoe weet ek dat ek werklik gemeenskap (verhouding) met God het?