Home » preke » Sondag 28 April 2024 Stephan Briel

Sondag 28 April 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Ef 2:1-10. 

Fokus: Ef 2:10. 

Ons is God se kunswerk vir sy visie met ons. 

  • God beskou ons nou alreeds as sy meesterlike kunswerk in Jesus. Ons is sy kragtige en kreatiewe skeppingswerk. 
  • God het ‘n spesifieke visie (plan en doel) om deur elkeen van ons sy koninkryk te vestig op aarde. 
  • Dinge wat ons visie steel: Ontmoediging agv mislukkings; tyd; gees van Mammon en verwerping. 
  • As jy ‘n fout maak, God is nog nie klaar met jou nie. Hy is besig om jou te verander na ‘n nuwe vlak van heerlikheid (vgl 2 Kor 3:18). 

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Verduidelik verskillende maniere waarop skuldgevoelens ontstaan by gelowiges? 
  • Wie is ons in Christus Jesus volgens ons fokusvers? 
  • Waarvoor het God ons herskep in Christus Jesus? 
  • Verduidelik die algemene dinge wat ons visie steel?