Home » preke » Sondag 5 Mei 2024 Stephan Briel

Sondag 5 Mei 2024 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Mat 6: 19-34 en Ef 2: 8-10. 

Fokus: Ef 2: 10. 

God se voorsiening! 

 • Ons hantering van geld wys duidelik wat ons begrip van rentmeesterskap is.
 • Geld is nie boos nie, maar ‘n liefde vir geld (1Tim 6: 10). 
 • Tov die voorsiening in ons behoeftes, leer Jesus spesifiek teen die ideë van saai en maai (Mat 6: 26). 
 • Mossie-geloof: vertroue dat jou hemelse Vader in jou behoeftes sal voorsien eenvoudig uit genade en omdat Hy jou liefhet. 
 • God se voorsiening: Provisie = Pro (voorvoegsel) + visie (stam) = vir/gunstig wees vir die Visie
 • God het spesifieke goeie dade vir jou lewe beplan en voorberei op aarde waardeur Hy sy Koninkryk wil vestig (Ef 2: 10). 
 • God sal uit genade en liefde die nodige middele voorsien om sy visie vir jou lewe (“goeie dade waarvoor Hy jou bestem het”) te bereik. 
 • Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens: 

  •  Hoe word die “saai en maai” beginsel misbruik in die kerk? 
  • Is ons hemelse Vader se voorsiening in ons behoeftes afhanklik van ons finansiële saad wat ons saai? 
  • Wat is die bepalende faktor vir God se voorsiening?(vgl Ef 2: 10) 
  • Hoekom bestaan jy? Wat is jou skeppingsdoel?