Home » preke » Sondag 5 Maart 2023 Stephan Briel

Sondag 5 Maart 2023 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Psalm 2.
Fokus: Psalm 2:4.

Die Here lag vir die wêreldmagte.

Al raas die volkere ook hoe en al is hulle ook hoe opstandig, God se saak sal bly voortbestaan. Dit is die evangelie van Psalm 2 (vers 4): God lag! Hy sien die opstand van die volkere en hulle maghebbers. Dit is geen finale werklikheid nie. Die laaste werklikheid is die koninkryk van God. Lig verdryf altyd duisternis. Geen duisternis kan lig verdryf nie. Die koninkryk van God kom en niks kan dit stuit nie. Daarom lag God vir hulle manewales. Dit is die evangelie. Die evangelie is die van lag. God se lag!

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Beskryf die inhoud van die evangelie boodskap van Psalm 2 vers 4: God lag!
  • Wie is die eintlike gesalfde in wie die koninkryk van God finaal sou kom?
  • Wat beteken geloof in die konteks van Psalm 2?