As God Bid

posted in: Artikels, Gebed

Inleiding:

Ons het laasweek ons eerste gedeelte – Jesus se gebed soos in Johannes 17 hanteer.
“Ontdek die patroon van Goddelike gebed”, is geplaas in die rakkies agter in die kerk. In die volgende weke wil ons dieper delf en ‘n nadere beskouing verkry as God die Seun, Jesus Christus, bid. Ons hanteer dit in kort gedeeltes weekliks.

Wanneer God bid

Hoekom begin ons met Jesus se gebed in Johannes 17 i.p.v. die meer tradisionele te vinde in Matt. 6 en Lukas 11? My mening is, ons het so gewoond geraak het aan die Onse Vader gebede dat ons sommer oor dit lees en die waarhede miskyk.

Johannes 17 dui vir ons aan wat die swaarste op Jesus se hart geleef het in daardie oomblikke toe Hy tot die Vader genader het met ‘n innige passie, net voor sy pad na Golgota.
Wat sê ‘n passievolle God vir God? Ons kan net meer leer hoe Hy met God kommunikeer.

Die eerste gebed vir geestelike groei natuurlik is ‘n versoek vir insig. Saam met die Apostel Paulus wil ons bid dat ons harte verlig mag word, dat ons sal insien watter wonderlike vooruitsig Sy roeping inhou –  Efesiërs 1: 18-19

Kom ons begin saam op ‘n reis van kommunikasie met Vader.

Goed kom ons bid saam:

‘n Persoonlike gebed. (Vul u eie behoeftes in waar van toepassing).
Vader in hemel,
Ek gee te kenne en vertel vir ander dat ek U ken, maar besef dat my kennis van U in werklikheid baie beperk is. Ek maak tyd om net klein gedeeltes van U karakter te leer ken. Ek weet so min van wie U werklik is. Saam met die apostel Paulus, vra ek nou , terwyl ek Jesus se gebed in Johannes 17 bestudeer in die dae wat kom, dat U my ‘n gees van wysheid en openbaring sal gee wat U beter sal leer ken.
Verlig die oë van my hart, dat ek U mag sien as

Mag ek insien hoe enorm groot U krag is in ons wat glo
Wys asb. vir my die planne wat U vir my opsy gesit het in die area van
Dankie dat U toelaat dat ons U mag leer ken.