Home » preke » Sondag 11 Junie 2023 Stephan Briel

Sondag 11 Junie 2023 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Eks 13: 17-22.
Fokus: Eks 13: 21-22.

God se plek van seëning!

  • God het die wolk- en vuurkolom gebruik om Israel te lei na sy voorbestemde destinasie van seëning.
  • Israel se eerste plek van seëning was by die Rietsee: Daar is die farao en sy hele leërmag finaal oorwin sonder dat die Israeliete enigsins hoef te geveg het.
  • Israel het begryp dat hulle seëning verband gehou het met die regte plek.
  • Ons het as gelowiges die Gees van die waarheid wat ons in God se hele waarheid lei vir ons lewens, ons ook lei na God se voorbestemde plek van seëning.
  • As jy die tekens miskyk, of dit ‘n wolk- of vuurkolom is, of selfs net ‘n ongemaklike gevoel binne-in jou, kan jy op ‘n slegte plek vasgevang word.
  • God se seën sal kom wanneer jy is waar jy veronderstel is om te wees: fisiek, emosioneel, verstandelik en geestelik.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Hoekom het God Israel op ‘n ompad deur die woestyn na die Rietsee gelei?
  • Speel die fisiese plek waar ek myself bevind ‘n rol om God se volle seëning te ontvang?
  • Gee ‘n paar riglyne hoe die Heilige Gees ons lei na God se voorbestemde plek van seëning.