Home » preke » Sondag 4 Junie 2023 Stephan Briel

Sondag 4 Junie 2023 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Eks 15:1-19.
Fokus: Eks 15:3 (AFR20).

Loof die Here as krygsman wat red!

  • Lofprysing en aanbidding is ‘n wesenskenmerk van die Here se volk.
  • Lofprysing en aanbidding is ons reaksie op wie die Here is en wat Hy doen.
  • Die Here is die Verbondsgod wat getrou bly aan sy beloftes.

  • In elke situasie wat ons as kinders van God beleef, is Jesus ons Verlosser wat vir ons veg.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Waarop is lofprysing en aanbidding ‘n reaksie?
  • Waarvoor gaan ons oë gewoonlik oop in ‘n krisis?
  • Wat is die duidelikste bewys dat die Here vir ons veg?