Home » preke » Sondag 24 Oktober 2021 Stephan Briel

Sondag 24 Oktober 2021 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Rom 3:21-31 en Heid Kat Sondag 23 (vr en antw 59-61).

Ons is in Christus voor God regverdig deur die geloof.

  • Ons is voor God regverdig.
  • Ons is in Christus regverdig.
  • Ons is deur die geloof regverdig.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Wat beteken dit om regverdig voor God te wees?
  • Hoe is dit moontlik om regverdig voor God te wees?
  • Moet ek God se genade met my geloof verdien? Is geloof ‘n goeie werk van my kant af?