Tydskrifte

Hervorming: Wat het dit gebring?

Tradisioneel herdenk ons die Hervorming op die laaste sondag van Oktober.  Op Hervormingsondag 1940 bespreek  Beyers Naudé die invloed wat die Hervorming gehad het op die gebruik van die Woord; die lewe van die individu, die funksioneering van die Kerk … Lees Meer

Gebed: Voor die Verkiesing

Maandag 1 Aug 2016 17:00 – 19:00 Daar sal DV Maandagaand ‘n byeenkoms onder leiding van Ds Stephan Briel en Gerhard Botha by ons kerkgebou wees waarheen die omliggende gemeentes, skole en alle belangstellende gelowiges in die omgewing genooi is. … Lees Meer

Die herdenking van die Heilige Gees – Louise Gevers

Gepaste woorde na gister (4 Junie 2016)  se Heilige Gees kursus: Handelinge 2:1-4 Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, … Lees Meer

Geskiedenis van Bergbron Gemeente

Die Gereformeerde kerk Johannesburg-Wes Die Gereformeerde Kerk Johannesburg-Wes was ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in, soos die naam aandui, die weste van die Goudstad met sy kerkgebou in die voorstad Brixton. Die gemeente het op 13 Desember … Lees Meer

Die Uur Wat Die Wêreld Verander

Dick Eastman, in sy boek The hour that changes the world, doen aan die hand dat ‘n mens ‘n uur in 12 periodes van 5 minute elke indeel. Na elke 5 minute gaan jy oor na ‘n ander vorm van … Lees Meer

As God Bid

Die derde Hoofstuk kan ons noem: Fotos /“Flitse” van God. In die gedeelte kyk ons na: Die onbeskryflike God Die moderne skrywer Eugene Peterson het die volgende stelling gemaak: Gebed is nie deur ons as mense geinisieer nie maar is … Lees Meer

1 2 3 4 5 6